Historie

Výstavbu nové školy v 80. letech si vyžádala neutěšená situace v základním školství v Tišnově. Po dlouhodobém vyučování na dvě směny v 1. až 5. ročníku byly při zavádění nové koncepce v základním školství navíc zrušeny i malotřídní školy v okolí Tišnova. Škola samotná se dočkala zahájení výstavby v roce 1979 firmou Pozemní stavby Brno. Kolaudace budov byla provedena 30. 6. 1983, a tak školní rok 1983/84 mohl být v září roku 1983 slavnostně zahájen. Začala tak, dnes již téměř třicetiletá, historie školy.

Prvním ředitelem školy byl jmenován pan Josef Hořejš a ve funkci ředitele byl nepřetržitě do roku 1991. Po vyhlášení konkurzu na místo ředitele ZŠ v roce 1992 se stala ředitelkou Mgr. Ludmila Jašková, která vedla školu do června roku 2002. Dalším, v pořadí již třetím ředitelem, se stal pan Mgr. Bohumil Kabeš.

Od 15. 8. 2008 se stala ředitelkou školy PaedDr., Mgr. Radmila Zhořová.

Historické fotografie

×