Žákovská samospráva

Žákovskou samosprávu tvoří zvolení zástupci jednotlivých tříd 4. – 9. ročníku.

Scházíme se 1x měsíčně v učebně dramatické výchovy a projednáváme nápady na akce, které bychom mohli uskutečnit.

Máme takto možnost svojí činností ovlivnit život na škole i v jejím okolí.

 

Přehled akcí za školní rok 2021 - 2022:
- sběr papíru: 20. - 24.9.
- celoroční sběr hliníku
- sběr kaštanů: říjen (předány i poukazy na nákup papírenského zboží pěti nejlepším sběračům)
- beseda o vlacích 25.10. - přednáší náš spolužák Petr Uryč z 9.třídy
- Den laskavosti - poděkování a pozitivní vzkazy pro zaměstnance školy a pro spolužáky:12.11.
- prodej na školním misijním jarmarku s výtěžkem pro chudé indiánské děti z Jižní Ameriky (akce Misijního klubka z tišnovské fary): 24.11.
- schovávání perníčkových obrázků pro 1. a 2. třídu se sladkou odměnou (13. - 17. 12.)
- týden ve vánočním oblečení a vánoční focení ve třídách (20. - 22.12.)
- týdenní vysílání ranního školního rozhlasu od 01.2022
- teplákový den (10.1.)

 

Činnost žákovské podporuje Klub přátel školy  

×