Žákovská samospráva

Žákovskou samosprávu tvoří zvolení zástupci jednotlivých tříd 4. – 9. ročníku.

Scházíme se 1x měsíčně v učebně dramatické výchovy a projednáváme nápady na akce, které bychom mohli uskutečnit.

Máme takto možnost svojí činností ovlivnit život na škole i v jejím okolí.

Přehled akcí za školní rok 2022 - 2023:

- ranní školní rozhlas od září do ledna

- sběr kaštanů 12. 10.
Lesní správa v Lipůvce od nás odvezla 1 401 kg kaštanů. Děkujeme všem, kteří se do sběru zapojili. Za získané peníze odměníme nejlepší sběrače a budeme nakupovat materiál a odměny na naše akce.

- Halloween ve škole - halloweenské kostýmy a halloweenská stanoviště na hřišti 31. 10.

- Den laskavosti 11. 11. - pozvání obyvatel z chráněného bydlení v Deblíně, prohlídka školy a dopolední program

- mikulášská nadílka 5. 12. (deváťáci pro MŠ Květnická, pro nižší ročníky naší školy)

- vánoční přání pro seniory

- valentýnky 14. 2. - přání pro spolužáky

- čtení pro prvňáky a druháky 22. - 24. 3.

- ponožkový den - na podporu lidí s Downovým syndromem 21. 3.

- zapojení školy do akce Ukliďme Česko - úklid okolí školy 27. 3. - 5. 4.

- pletení copánků a velikonočních pomlázek 3. 4.

- akce Slož co nejrychleji Rubikovu kostku 12. 4.

- program o africké kultuře 19. 4.

- provázení návštěvníků v rámci Dne otevřených dveří v rámci oslav výročí školy 10. 5.

- šachový turnaj 31. 5. 

- Den dvojčat 14. 6.

- šachový turnaj 28. 6.

- po celý rok třídění odpadu ve třídách  

- po celý rok úklid v šatnách a třídách

- vybrány ve třídách finanční příspěvky: škola a výsadba stromu v Kambodži, Daruj kozu do Afriky, tišnovská charita, spolek pro ochranu zvířat

Přehled akcí za školní rok 2021 - 2022:

- sběr papíru: 20. - 24. 9.
- celoroční sběr hliníku
- sběr kaštanů: říjen (předány i poukazy na nákup papírenského zboží pěti nejlepším sběračům)
- beseda o vlacích 25. 10. - přednáší náš spolužák Petr Uryč z 9. třídy
- Den laskavosti - poděkování a pozitivní vzkazy pro zaměstnance školy a pro spolužáky: 12. 11.
- prodej na školním misijním jarmarku s výtěžkem pro chudé indiánské děti z Jižní Ameriky (akce Misijního klubka z tišnovské fary): 24. 11.
- schovávání perníčkových obrázků pro 1. a 2. třídu se sladkou odměnou (13. - 17. 12.)
- týden ve vánočním oblečení a vánoční focení ve třídách (20. - 22. 12.)

- týdenní vysílání ranního školního rozhlasu od 01.2022

- teplákový den (10. 1.)

- vytvořte si svoji třídní hymnu

- popcornový den (19. 1.)
- piškvorkový král a královna naší třídy (leden, únor)

- valentýnská přání (14. 2.)

- výstava obrázků našich žáků (na panelu ve vestibulu školy) - od února

- účast na setkání žákovských parlamentů na ZŠ Lomnice (4. 3.)
- pyžamový den (16. 3.)

- vzkazy, přání a poděkování ke Dni učitelů (28. 3.)

- sběr papíru (28. 3. - 1. 4.)

- pletení copánků (31. 3.)

- den naruby (1. 4.)

- barevný týden před Velikonocemi (pondělí růžová, úterý žlutá, středa červená)
- duben: iniciace akce "Ukliďme" spolu naši školu

- den bez školních batohů a batohů vůbec (6. 5.)
- retroden (13. 5.), retrokvíz (otázky umístěné po škole (12. a 13. 5.)

- den společenského oblečení a chování (20. 5.)

Činnost žákovské podporuje Klub přátel školy  

×