Žákovská samospráva

Žákovskou samosprávu tvoří zvolení zástupci jednotlivých tříd 4. – 9. ročníku.

Scházíme se 1x měsíčně v učebně dramatické výchovy a projednáváme nápady na akce, které bychom mohli uskutečnit.

Máme takto možnost svojí činností ovlivnit život na škole i v jejím okolí.

Přehled akcí za školní rok 2022 - 2023:

- sběr kaštanů 12. 10.
Lesní správa v Lipůvce od nás odvezla 1 401 kg kaštanů. Děkujeme všem, kteří se do sběru zapojili. Za získané peníze odměníme nejlepší sběrače a budeme nakupovat materiál a odměny na naše akce.

- Halloween ve škole - halloweenské kostýmy a halloweenská stanoviště na hřišti 31.10.

- Den laskavosti 11.11. - pozvání obyvatel z chráněného bydlení v Deblíně, prohlídka školy a dopolední program

- mikulášská nadílka 5.12. (deváťáci pro nižší ročníky)

Přehled akcí za školní rok 2021 - 2022:

- sběr papíru: 20. - 24.9.
- celoroční sběr hliníku
- sběr kaštanů: říjen (předány i poukazy na nákup papírenského zboží pěti nejlepším sběračům)
- beseda o vlacích 25.10. - přednáší náš spolužák Petr Uryč z 9.třídy
- Den laskavosti - poděkování a pozitivní vzkazy pro zaměstnance školy a pro spolužáky:12.11.
- prodej na školním misijním jarmarku s výtěžkem pro chudé indiánské děti z Jižní Ameriky (akce Misijního klubka z tišnovské fary): 24.11.
- schovávání perníčkových obrázků pro 1. a 2. třídu se sladkou odměnou (13. - 17. 12.)
- týden ve vánočním oblečení a vánoční focení ve třídách (20. - 22.12.)

- týdenní vysílání ranního školního rozhlasu od 01.2022

- teplákový den (10.1.)

- vytvořte si svoji třídní hymnu

- popcornový den (19.1.)
- piškvorkový král a královna naší třídy (leden, únor)

- valentýnská přání (14.2.)

- výstava obrázků našich žáků (na panelu ve vestibulu školy) - od února

- účast na setkání žákovských parlamentů na ZŠ Lomnice (4.3.)
- pyžamový den (16.3.)

- vzkazy, přání a poděkování ke Dni učitelů (28.3.)

- sběr papíru (28.3. - 1.4.)

- pletení copánků (31.3.)

- den naruby (1.4.)

- barevný týden před Velikonocemi (pondělí růžová, úterý žlutá, středa červená)
- duben: iniciace akce "Ukliďme" spolu naši školu

- den bez školních batohů a batohů vůbec (6.5.)
- retroden (13.5.), retrokvíz (otázky umístěné po škole (12. a 13.5.)

- den společenského oblečení a chování (20.5.)

Činnost žákovské podporuje Klub přátel školy  

×