K aktuálnímu dění ve světě

Vážení rodiče, přátelé školy, žáci,

zřejmě všichni sledujete vyhrocený válečný konflikt na Ukrajině. Nastalá situace sebou nese velmi mnoho aspektů, se kterými se naše generace v minulosti v takové míře nesetkala a myslím, že nikdo z nás nepředpokládal, že bude naše společnost vystavena tak bezprostřednímu dopadu válečných hrůz. Bohužel se informace z válečné zóny nevyhýbají ani školám, tedy vašim dětem.

Předpokládáme, že žáci budou v této době vystaveni velkému množství zpráv, více či méně věrohodných, více či méně vhodných pro jejich věk. To může mezi dětmi vyvolat široké spektrum emocí, pocitů, nálad.  

Ujišťuji vás, že nejen já, ale i všichni moji kolegové vynaložíme maximální úsilí, abychom pro Vaše děti vytvořili ve škole bezpečný prostor, ve kterém budeme podporovat atmosféru spolupráce a vzájemného respektu. 

Přemýšlím, co optimistického vám napsat na závěr. Je to tentokrát nějaké těžké. Ale nejdůležitější je nepodléhat panice, kterou už kolem sebe mnohde vidím. My jsme ve škole pro děti a musíme jim zajistit klid, pohodu a pocit bezpečí. Žádné přehánění katastrofických zpráv. Věcné informování adekvátně věku! Zamlčování reality také není dobré. Takže opatrně. Ve spolupráci s vámi to zvládneme.

Přeji vám všem hodně sil, pevné nervy, rozum do hrsti a věřte, že bude líp. Už to přijít musí. Zla jsme si za poslední dobu vybrali na jednu generaci až dost.

 Radmila Zhořová, ředitelka školy

Na následujícím odkaze naleznete tipy a rady, jak s dětmi mluvit o vzniklé situaci:

https://www.facebook.com/Daniel.Stach.journalist/posts/498379241649435

×