Třídy s rozšířenou výukou

Přijímací zkoušky do 6. tř RVMPp

První třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů byla na ZŠ Tišnov, nám. 28. října, otevřena 1. 9. 1985 v 5. ročníku s tím, že má sloužit k soustředění dětí nadaných na matematiku a přírodovědné předměty ze všech škol tišnovského regionu. Žáci měli v učebním plánu více hodin matematiky, ve vyšších ročnících chemie.

 

hodina matematiky

 

V osnovách přírodovědných předmětů bylo zařazeno rozšiřující učivo.
Když se naše škola stala jednou z několika škol s ekologickým zaměřením, plnili zejména žáci těchto tříd úkoly s ekologickou tematikou.
Absolventi tříd s RvM a Pp zpravidla úspěšně vykonávají přijímací zkoušky na vybrané střední školy a vedou si dobře i na vysokých školách.

×