Přijímací zkoušky pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče,

předkládáme vám podrobné informace k přijímacím testům do šesté třídy s RvMPp. Pokud máte zájem, aby vaše dítě navštěvovalo tuto třídu, je nutné do 31. května 2022 vyplnit přihlášku k výběrovému testování

 • Testování bude probíhat dne 7. 6. 2022. Forma testování - písemný test z matematiky, českého jazyka a všeobecného přehledu. Testy se budou psát podle následujícího rozvrhu: Matematika a všeobecný test 8.30 - 9.40, Český jazyk 10.00 - 11.00
 • Časový limit pro vyplnění jednotlivých testů je nastaven tak, aby zohledňoval nároky žáků s delší časovou potřebností.
 • V případě formy on-line testu (pouze při zhoršení epidemiologické situace
  a zavedení nutných opatření) si děti mohou tuto formu práce vyzkoušet v době od 7. do 14. června.
 • Maximální bodové ohodnocení jednotlivých testů: matematika 45 bodů
  čeština 25 bodů, test všeobecných znalostí 10 bodů.
  Při rovnosti bodů bude rozhodovat:
  1. vyšší bodová hodnota za test z matematiky
  2. vyšší bodová hodnota za test z ČJ
 • Bodové hodnocení testů, které bude později doplněno o pořadí s určením přijatých a nepřijatých žáků, bude zveřejněno opět na webových stránkách školy a v listinné podobě ve vestibulu školy pod identifikačním kódem žáka. 
 • V případě přijetí Vašeho dítěte na gymnázium Vás žádáme o okamžité sdělení této skutečnosti naší škole.

S případnými dotazy se obracejte na Mgr. Barboru Kulhánkovou kulhankova@tisnov-zs28.cz; +420 721 909 397

 

PaedDr. Radmila Zhořová, ředitelka školy

Další aktuality

Zatím nebyly vloženy žádné záznamy.
×