Školní jídelna

Objednávání a odhlašování obědů 

 • Telefonicky: 549 415 630 (školní jídelna), 730 181 263 (mobil), popř. 549 415 629 (kancelář školy).
 • Internetový objednávkový systém (přihlašovací jméno a heslo zadávejte malými písmeny).
 • OBĚDY NA PONDĚLÍ MUSÍTE OBJEDNÁVAT NEJPOZDĚJI VE ČTVRTEK.
 • Obědy lze odhlašovat a přihlašovat teprve poté, až budete mít zakoupený čip a zaplacené obědy.
 • Objednávat lze přes terminál ve školní jídelně nebo přes web (vedoucí školní jídelny Vám přidělí přihlašovací jméno a heslo).
 • Prosíme rodiče, aby pro svoje dítě vyplnili přihlášku ke stravování pro školní rok 2023/2024 a následně odevzdali třídnímu učiteli.
  Přihláška ke stravování na školní rok 2023/2024 je připravena ke stažení zde.

 Stravné na rok 2022/2023

Důležité informace pro rodiče

 • Obědy plaťte na účet u Moneta Money Bank 204984689/0600.
 • Variabilní symbol je evidenční číslo dítěte, které Vám bude sděleno při zakoupení čipu.
 • Na více dětí plaťte jednou částkou na jedno evidenční číslo převodem z Vašeho účtu, v bance na pokladně, ale vždy dříve, kvůli délce převodů.
 • Při platbách převodem uvádějte i v popisu příkazce nebo příjemce nebo systémovém popisu jméno a příjmení žáka.
 • Od 23. srpna 2022 si můžete v kanceláři školní jídelny od 8:00 do 13:00 zakoupit čip za 110,- Kč. Při vrácení nepoškozeného čipu na konci celé školní docházky Vám vrátíme peníze.
 • Bez včasného zaplacení obědů a bez čipu si žák obědy neobjedná a nevyzvedne!!!
 • Přeplatky se vrací na konci školního roku na Váš účet, popřípadě se převedou na příští školní rok.
 • Do věkových  skupin jsou žáci zařazování na dobu školního roku, ve kterém dosahují určitý věk.
 • Přihlašování obědů musí být vždy 2 dny předem, odhlašování 1 den předem, vždy do 14:00.
 • První den nemoci si oběd můžete odnést v jídlonosiči, na další dny nepřítomnosti je nutné vždy dítě odhlásit.
 • Výdej obědů je v době 11:25 – 13:30 hod. 
 • Informace o zpracování a ochraně osobních údajů žáků a zákonných zástupců
 • Označování alergenů v potravinách 
×