Školní družina

Školní družina tvoří přechod mezi vzděláváním ve vyučování a výchovou dětí v rodině. Je zřízena jako součást školy, slouží k výchově, vzdělávání, odpočinku, rekreaci a ke kvalitnímu využití volného času žáků 1. stupně ZŠ Tišnov, nám. 28 října.

 

hry na hříšti

Informace o provozu školní družiny

Provoz školní družiny

Provoz školní družiny

 • Provoz školní družiny (dále jen ŠD) bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2022.
 • Provoz ŠD je ráno od 6:00 hod. do 7:50 hod. Odpolední provoz je od 11:25 hod. do 16:30 hod.
 • V případě půlených hodin je provoz ŠD do 8:35 hod. 
 • Žáci, kteří navštěvují ŠD, vchází do školy bočním vchodem u dopravního hřiště a používají příslušné družinové šatny.

 • Je nutné, aby se rodiče seznámili s Řádem školní družiny, který je přístupný na webových stránkách školy, nebo na nástěnce školní družiny.

   

Přihlášky

Přihlášky

 • Přihlášky pro školní rok 2022/2023 jsou k vytisknutí zde na odkaze  nebo k vyzvednutí u vychovatelek ŠD.
 • Na přihlášce je nutné vyplnit čas odchodu žáka a je nutné uvést, zda bude žák odcházet sám nebo v doprovodu – jmenovitě.

Uvolnění z družiny

Uvolnění z družiny

 • Má-li být žák uvolněn z družiny dříve než v hodinu určenou na přihlášce, musí se předem prokázat písemným sdělením rodičů.
 • Telefonická omluva pouze v naléhavých případech! 

Vyzvedávání žáků z družiny

Vyzvedávání žáků z družiny

 • K vyzvedávání žáků používají zákonní zástupci či oprávněné osoby interní videotelefon umístěný u bočního vchodu do budovy, jehož prostřednictvím komunikují s vychovatelkou.
 • Názvy a čísla oddělení jsou vyvěšena na dveřích, stejně jako informace o vyzvedávání žáků po 15. hod.
 • Rodiče do školy nevstupují, pouze v naléhavých případech a po domluvě s vychovatelkou.
 • Vždy v pondělí, úterý, středu a čtvrtek od 13.30 hod. do 15. 00 hod. budeme se žáky chodit na vycházky – je nutné žáka vyzvednout mimo tuto hodinu.
 • Žáci, kteří budou odcházet v tomto čase na autobus nebo do kroužku, zůstávají ve škole  s vychovatelkou.

Platba příspěvku

Platba příspěvku

 • Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ŠD za 1. pololetí školního roku (září- leden) 2022/2023 činí 750 Kč na jednoho žáka.
 • Tuto částku je nutno uhradit do konce září 2022 na účet ZŠ u MONETA Money Bank 161857929/0600 nebo hotově v kanceláři školy u ekonomky paní Adamcové.
 • Na 2. pololetí školního roku je nutno uhradit  částku 1000,- do konce února 2023.
  Směrnice dostupná zde
 • Pokud nebude tato částka uhrazena v daném termínu, nebude žák moci ŠD od následujícího měsíce navštěvovat.

Stravování v družině

Stravování v družině

 • Žáci mají možnost stravovat se ve školní jídelně.
 • Informace o stravování naleznete v sekci Školní jídelna na webových stránkách školy.

Výchovně vzdělávací činnost

Výchovně vzdělávací činnost

 • Výchovně vzdělávací činnost ŠD probíhá odlišně než při vyučování.
 • Žáci mají  možnost po školní práci odpočívat, relaxovat, využívat nabízené výtvarné, hravé a jiné činnosti.
 • Zaměřujeme se na rozvoj vzájemné pomoci a toleranci, komunikativních schopností, práci a hru v kolektivu a upevňování vzájemných vztahů.
 • Během roku dokupujeme sportovní potřeby, výtvarné potřeby, pomůcky, nové hry, stavebnice a knížky.

Oddělení školní družiny

Označení třídy Jméno třídního / zastupujícího učitele E-mail
Označení třídy
č. 1 Žabičky
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Iva Novotná
E-mail
733 289 079
Označení třídy
č. 2 Kašpárci
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Blanka Jebáčková
E-mail
733 289 079
Označení třídy
č. 3 Krtečci
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Jana Pokorná
E-mail
602 680 908
Označení třídy
č. 4 Trpaslíci
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Kateřina Lolková
E-mail
602 680 908
Označení třídy
č. 5 Sluníčka
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Jana Pilátová
E-mail
602 723 134
Označení třídy
č. 6 Myšky
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Jana Vejpustková
E-mail
602 723 134
Označení třídy
č. 7 Sloníci
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Veronika Šmerdová
E-mail
736 295 180
Označení třídy
č. 8 Dráčci
Jméno třídního / zastupujícího učitele
Lenka Panáčková
E-mail
736 295 180

Kontakt

Blanka Jebáčková

×