BELLhop

BELLhop – nový ELEKTRONICKÝ ZPŮSOB VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ze školní družiny

  •  Info v písemné podobě obdrží rodiče společně s žádostí o čip v týdnu od 3.4.2024


Vážení rodiče,
v průběhu března 2024 zavádíme na naší škole zkušební provoz nového systému pro vyzvedávání dětí ze školní družiny. Jedná se o moderní elektronický systém BELLhop, který přináší příjemnější, rychlejší a bezpečnější způsob vyzvedávání dětí ze ŠD.

Systém je velice jednoduchý a je založený na identifikačních čipech, které vlastní osoby oprávněné dítě vyzvedávat (rodič, prarodič, sourozenec, teta, strýc atd.). Pro vyzvedávání dětí je po příchodu do školy pouze potřeba přiložit čip na terminál a tam se zobrazí požadované informace. 

Tento nový čipový systém navíc vše naprosto zjednoduší pro vyzvedávající osoby – i ten, kdo přijde vyzvednout dítě poprvé, či chodí jen občas, nemusí pracně hledat, do kterého oddělení jeho dítě chodí, kam se děti v který čas přesouvají. SYSTÉM VŠE UDĚLÁ ZA VÁS! Prostě jen přiložíte svůj čip a
informace o tom, že jste přišli vyzvednout dítě, se ihned zobrazí na monitoru konkrétní paní vychovatelky a dítě vám bude posláno. 

Na displeji terminálu se vyzvedávající osobě také okamžitě zobrazí, jestli je možné dítě vyzvednout, nebo zdali je ještě na obědě, odešlo do kroužku či celé oddělení je na vycházce, na školním hřišti atd.
Významným přínosem systému BELLhop je, že se zvyšuje bezpečnost provozu školní družiny, rychlost, komfort a hygienická hlediska pro vyzvedávající osoby. Systém BELLhop řeší slučování oddělení (zastupování, rozdělení oddělení, konečnou družinu), odchody dětí na kroužky a samostatné odchody v předem určený čas. Zkrátka všechny úkony, ke kterým v průběhu odpolední školní družiny dochází. Věříme, že i přes nutnost zvyknout si při vyzvedávání dětí na nová pravidla oceníte zkvalitnění služeb, které školní družina díky systému BELLhop bude poskytovat vám i vašim dětem.

 

OBJEDNÁVKA ČIPU
CENA JEDNOHO ČIPU je 200 Kč. ČIPY JSOU NEVRATNÉ (aktualizované podnímky zde), ale slouží k vyzvedávání dětí po celou dobu jejich docházky do školní družiny, tj. od 1. – 3. třídy. Pro objednání čipů rodiče vyplní základní údaje – jméno, třídu, počet kusů čipů a jméno každého vlastníka čipu, který za něj bude zodpovídat. Škola následně čipy objedná. Po načipování informací si rodiče budou moci čipy vyzvednout u vychovatelek ŠD.

Platbu 200 Kč za jeden čip budou moci zákonní zástupci uhradit hotově v kanceláři paní ekonomky nebo na účet školy 161857929/0600. Do kolonky „zpráva pro příjemce“ uveďte slovo „čip“ a jméno dítěte.

Systém funguje tak, že vychovatelka podle čipu vždy na monitoru vidí, kdo přišel dítě vyzvednout. Tato osoba musí být uvedena na přihlášce do ŠD.
ČIPY JSOU PŘENOSNÉ!! Pokud z nějakého důvodu nebudete moci své dítě z družiny vyzvednout a svůj čip půjčíte třeba sousedce nebo kamarádce, aby vaše dítě vyzvedla, je to jen na vaší zodpovědnosti, v systému se zobrazí váš čip a dítě bude posláno domů. I pro sourozence ve ŠD platí, že každé dítě musí mít svůj vlastní čip, resp. čipy pro osoby, které je vyzvedávají. Na jeden čip nelze vyzvedávat více dětí. Samozřejmě i nadále zůstává zachovaná možnost, že DÍTĚ BUDE ODCHÁZET Z DRUŽINY SAMO, potom pro rodiče odpadá nutnost jakýkoliv čip pořizovat, což však musí být jasně uvedeno na přihlášce do školní družiny!
V případě ztráty čipu, je třeba tuto skutečnost co nejdříve nahlásit paní vychovatelce příslušného oddělení. Ta pak čip v systému zablokuje a nebude tak možné čip zneužít. Pro tuto situaci je tedy důležité vědět, který z vámi zakoupených čipů se ztratil. Následně můžete získat čip nový.

 

Jak používat čipy & čipový systém ve školní družině
Čip jednoduše přiložíte k terminálu u bočního vchodu do školy. Terminál Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte.
Pokud se načtení čipu nezdaří, budete upozorněni dlouhým akustickým signálem a textovým oznámením o chybě načítání. K tomu může nejčastěji dojít tak, že máte u sebe více různých čipů a terminál načte jiný čip než ten, který je určený pro vyzvednutí dítěte ze ŠD.
Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení a následně Vám vychovatelka dítě pošle. Pokud budete čekat delší dobu, svůj požadavek prosím opakujte, v případě neúspěchu zvoňte na příslušné oddělení.

 

Doba možného vyzvedávání dětí ze školní družiny:

a) Po obědě nejdříve od 12:10 do 13:30 hod.
Platí pro žáky, kteří ten den končí vyučování v 11:25

b) Po obědě nejdříve v 13:10 do 13:30 hod.
Platí pro žáky, kteří ten den končí vyučování v 12:20

c) Od 15:00 – 16:30 hod. průběžně dle čipového systému

V 15:00 hod. převádíme žáky do konečné družiny. Buďte prosím trpěliví, je možné, že v této době budete na předání dítěte čekat déle. Po oznámení, že jdou domů, po sobě děti ještě uklízí hračky, se kterými si hrály. Při delším čekání, prosím, opakujte přiložení čipu.

×