OP JAK I.

Na naší škole je realizován projekt s názvem Šablony I - OPJAK - nám. 28 října, Tišnov, který finančně podpořilo MŠMT jako poskytovatel dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) a je spolufinancován Evropskou unií. 

Projekt realizovaný v období únor 2023 - prosinec 2024 je zaměřen na personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání.Letak projekt OP JAK I

×