Klub přátel školy

Klub přátel školy ZŠ Tišnov, nám. 28. října, spolek je spolkem rodičů, učitelů a občanů, kteří se chtějí podílet na činnosti školy.

Informace o spolku

 • Název: Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek
 • Výbor spolku:
  • Tereza Mynářová – předsedkyně
  • Michaela Kupská, DiS – členka výboru
  • Mgr. Lenka Šebečková – členka výboru
 • Kontrolní orgán: Ing. Martina Bednářová, Ph.D.
 • Sídlo: nám. 28. října 1708, 666 01 Tišnov
 • IČO:494 58 531
 • Číslo účtu: 262 966 745/0300
 • web: kps28tisnov.cz
 • E-mail spolku: kps28tisnov@gmail.com
 • Stanovy KPŠ: Nové stanovy KPS
 • Přihláška k členství v Klubu přátel školy: Přihláška do KPS – vyplněnou a podepsanou přihlášku prosím doručte do kanceláře školy

Zápis ze členské schůze ze dne 4. 10. 2022 naleznete zde...

×