První týden se systémem BELLhop

Týden se systémem BELLhop


Moc děkujeme rodičům za trpělivost, ochotu a spolupráci při vyzvedávání dětí systémem BELLhop.
Ve zkušebním týdnu se objevilo pár nedostatků, které se nám postupně podařilo odstranit. Pokud máte ještě potřebu dalších čipů, stále je možné vratné čipy zakoupit.
Mrzí nás, že někteří rodiče nám svým odmítavým přístupem komplikují správné fungování systému.
Věříme, že systém BELLhop bude v budoucnu sloužit ke spokojenosti nás všech.


Vychovatelky ŠD

×