Zápis do 1. třídy - výsledky

V přílohách naleznete seznamy přijatých žáků do 1. třídy a seznam žáků s odkladem.

Seznam přijatých žáků: Přijatí žáci

Seznam žáků s odkladem: Odklad

×