Třídní schůzky

Třídní schůzky se uskuteční ve čtvrtek 31. března 2022 v době od 16 do 18 hod.

Program: 16:00 - 16:30 třídní schůzky v kmenových třídách s třídními učiteli,  16:30 - 18:00 konzultace k prospěchu žáků. 
V době třídních schůzek budou probíhat volby do školské rady.

×