Přání ke dni učitelů

Vážené paní učitelky, vychovatelky, asistentky, páni učitelé,
milé kolegyně, milí kolegové,
opět je za námi další rok a já vám přeji k vašemu svátku "Dni učitelů".
Tentokrát vám nepřeji jen hodně sil, ale i velké množství empatie! V uplynulých covidových letech jsem si myslela, že nás náročnější období již nemůže potkat. Mýlila jsem se. Sotva jsme odložili roušky a respirátory, škola se rozjela v běžném režimu a my věřili, že vše špatné je za námi, došlo k další celosvětově významné události. Do naší země začaly proudit tisíce uprchlíků z nám nejen geograficky blízké Ukrajiny. Součástí statisícové uprchlické vlny jsou i tisíce školou povinných dětí. Jak víte, také naše škola se stala součástí vzdělávání těchto válkou postižených dětí. Velmi si vážím vaší spolupráce při zajišťování integrace našich nových žáků do výuky i mimoškolních činností. Ode dneška mezi nás patří i naše nová česky hovořící kolegyně z Ukrajiny, která nám pomůže ukrajinské děti zapojit do výuky. Spolu s ostatními kolegy je naučí osvojit si co nejdříve základy českého jazyka a tím jim otevřít cestu k hladkému dalšímu vzdělávání. Nejedná se o záležitost zcela jednoduchou. Věřím ale, že vzájemnou spoluprací, podporou a porozuměním bravurně zvládneme i tuto situaci.
Děkuji vám za práci, kterou odvádíte. Vím, že není jednoduchá. Tak hodně sil a dostatek porozumění..............
R. Zhořová

×