Přijatí žáci do třídy RvMPp 2022/23

 

Seznam přijatých žáků do 6. třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů naleznete na tomto odkaze. 

×