Jeskyně ve škole a škola v jeskyni

Vážení rodiče,

patrně jste již zaznamenali informaci od vašich dětí, že jsme v pondělí 2. května 2022 ve škole odstartovali období projektového vyučování, ve kterém se žáci budou věnovat různým činnostem se společným tématem  “jeskyně”. Naše škola dlouhodobě spolupracuje s místní jeskyňářskou organizací a touto činností chceme přispět k připomenutí 50. výročí objevení Královy jeskyně.

Všechny aktivity ve škole vážící se k tématu, vyvrcholí projektovým dnem, který se bude konat v pátek 20. května. V tento den nebude běžná výuka. Pro žáky bude připraven program plný aktivit spojený s vycházkami po okolí a návštěvou samotné  Královy jeskyně na Květnici. Bude se jednat o cca 15 minutový vstup do přední části jeskyně v doprovodu dostatečného počtu pedag. pracovníků. Pokud nebudete s návštěvou jeskyně souhlasit, počká vaše dítě před jeskyní. Informujte prosím o této skutečnosti třídní učitele. 

V tento den také nebude ve standardním provozu školní jídelna, děti dostanou oběd formou obědových balíčků připravených naší školní kuchyní.

Žákovské práce, které vzniknou během projektového období, budou prezentovány jako součást výstavy o Králově jeskyni v prostorách školy v pátek 20. 5. od 8 do 18 hod. Na výstavu věnovanou této unikátní regionální přírodní zajímavosti jste srdečně zváni!

Věříme, že se nám podaří pro vaše děti vytvořit zajímavý a pestrý program, který jim umožní zapojit se do chodu školy a výuky tak trochu jinak, než jsou doposud zvyklé. 

Děkujeme vám za podporu a spolupráci.

Na celé akci předpokládáme finanční podporu vedení města Tišnova a KPŠ při naší škole. Děkujeme za ni.

 

S pozdravem PaedDr. Radmila Zhořová, 

ředitelka školy

×