„Magistr Optimus“ 2022

Petra nastoupila na pozici asistentky pedagoga v září roku 2014. Byl jí přidělen tehdy osmiletý chlapec s diagnózou poruchy autistického spektra. První rok péče o tohoto chlapce byl spojen se vzájemným poznáváním. Jak se odvíjely další školní roky, stala se paní Maršálková pro hocha oporou ve všech směrech. Brzy věděla, které vzruchy z vnějšího prostředí jsou pro něj podnětem k typickým projevům autistů. Zloba či vztek, na druhé straně lítost a smutek - pro nás nezasvěcené mnohdy projevené nepochopitelně a  přehnaně. Chvíli trvalo, než paní asistentka poznala, že i jedno jediné, obyčejné, běžně používané slovo, může chlapce naprosto vyvést z rovnováhy. Stala se prostředníkem mezi ním a jeho vyučujícími, rodinou a školou, jeho nejbližším  spojencem s okolním světem ve vypjatých situacích. 

Její lidskost a statečnost se projevila i v civilním životě, kdy neprodleně poskytla první pomoc dvěma velmi vážně zraněným starším spoluobčanům.

Pro svoji srdečnou a veselou povahu se stala pro všechny ve škole milou a vždy pozitivně naladěnou kolegyní.

 

×