Dopravní situace kolem školy

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci žáků, milí žáci,

zítra začíná nový školní rok a vy se již určitě všichni těšíte. Dovolte mi, abych vás informovala o tom, že nás čekají možné komplikace při příjezdu ke škole. Jistě víte, že se v rámci rekonstrukce městských komunikací opravuje i křižovatka pod školou a silnice vedoucí bezprostředně kolem školy. Jménem svým i jménem vedení města Tišnov vás žádám o součinnost, pochopení a ohleduplnost při cestě do školy. Nejezděte, prosím, přímo ke škole, pokud to není bezpodmínečně  nutné. Ulice Dvořáčkova je směrem ke škole slepá. Autobusové zastávky jsou přesunuty na ul. Drbalovu (u sokolovny).

Pro parkování aut využijte parkovacích míst na nám. Míru, kde je parkování každý den do 8h bezplatné.

Podrobný situační plánek k celé uzávěře naleznete na odkazu 

 

REKONSTRUKCE ULIC RIEGROVA A ČERNOHORSKÁ POSTUPUJE >> od 24. 8. 2022 otvíráme kruhový objezd a uzavíráme křižovatku v horní části nám. Míru: Tišnov (tisnov.cz).

 

Děkuji vám za vstřícnost.

Radmila Zhořová, ředitelka školy

×