Zápis do prvních tříd

PaedDr. Radmila Zhořová, ředitelka ZŠ Tišnov, nám. 28. října 1708, p. o., oznamuje, že zápis žáků k povinnému vzdělávání se bude konat za osobní účasti zákonných zástupců a dětí v pátek 21. dubna 2023 v době od 14:00 do 17:00 h v budově školy. Vstup bočním vchodem Začít spolu (od dopravního hřiště).

Více: https://zapiszs.tisnov.cz/

Registrační systém pro vyplnění a vygenerování žádostí o přijetí i odklad bude na výše uvedeném odkazu otevřen od 1. 4. 2023.

Žádáme rodiče, aby se v zájmu plynulého chodu zapisování dětí zapsali do online rezervačního systému.

Náhradní termín lze dohodnout individuálně na telefonních číslech 549 415 629 a 736 773 269.

Přineste s sebou: vygenerovanou Žádost o přijetí, popř. Žádost o odklad a občanský průkaz. Pokud rodiče budou žádat odklad, je nutno společně s Žádostí o odklad dodat i potvrzení od lékaře a potvrzení z Pedagogicko-psychologické poradny. U podání Žádostí o odklad není nutná přítomnost dítěte.

×