Změna placeného parkování v Tišnově

Nově dojde ke změně doby placeného stání, a to ze 7 - 17 hodin na 8 - 17 hodin. Jedná se o reakci na podnět občanů, kdy by odložení povinnosti hradit parkovné mohlo umožnit rodičům nižších školních ročníků, aby své děti vyložili na náměstí. Snížením provozu u školy by se mělo předejít nebezpečným situacím a potenciálním úrazům.

 

Nařízení nabývá účinnosti 1. 10. 2021 a je platné pro tyto lokality:

  • nám. Míru v parkovacích zálivech od křižovatky ul. Dvořáčkova a nám. Míru po budovu č. p. 120,
  • nám. Míru od budovy č. p. 346 po budovu č. p. 111,
  • nám. Komenského v parkovacích zálivech od budovy č. p. 124 po budovu č. p. 121. a to v pondělí až pátek (mimo dnů státního svátku).
×