Elektronická žákovská knížka - informace

Vážení rodiče, milí žáci,

s nastávajícím školním rokem 2023/2024 mění naše škola program školní agendy (obsahuje školní matriku, elektronickou žákovskou knížku atd.) a nově bude používat program EduPage, který nahradí v plném rozsahu doposud používané Bakaláře. 

Proto prosím, ke komunikaci se školou již nadále nevyužívejte program Bakaláři. Jsem si vědoma toho, že s přechodem na nový program vás dočasně, avšak na dobu nezbytně nutnou, vystavujeme jistému diskomfortu. Na postupném zavádění všech agend nového programu intenzivně pracujeme.

V úterý (5. 9.) obdrží žáci od svých třídních učitelů přihlašovací údaje, aby si mohli svoje účty v novém programu zprovoznit. Instrukce k prvnímu přihlášení naleznou žáci zde… .

Vás rodiče prosím o trpělivost a nepřihlašujte se k účtům svých dětí. Během příštího týdne vám budou sděleny vlastní přístupové údaje. Pro zajištění správného přenosu informací mezi školou, žákem a rodiči je nezbytně nutné oddělit přihlašování z pozice žáka a jeho rodiče. 

Děkuji za pochopení 

PaedDr. Radmila Zhořová

×