Volejbalový kroužek

Od 2. října 2023 bude na ZŠ 28. října v Tišnově organizován volejbalový kroužek, zaměřený na pohybový rozvoj a míčové hry pro žákyně 1. a 6. tříd. Kroužek bude veden trenéry volejbalového oddílu Sokol Předklášteří, z kapacitních důvodů je určen pouze pro dívky.

Přihlášky:

Přihláška 1. třídy

Přihláška 6. třídy

×