Dopis rodičům

Vážení rodiče, zákonní zástupci našich žáků,

 

na začátku letošního školního roku se na vás obracíme s prosbou o pomoc při vzdělávání a výchově vašich dětí. Společně s novou předsedkyní Klubu přátel školy, paní Michaelou Kupskou, jsme na naší pravidelné schůzce probíraly problémy, se kterými se ve škole potýkáme. Společně jsme se rozhodly, že se o ně s vámi podělíme.

  Mnoho dětí začíná být závislých na počítačových hrách. Používání mobilních telefonů ve škole je zakotveno ve školním řádu, ale mnozí žáci tráví všechny přestávky s hlavou skloněnou nad displejem. Přestávají tak komunikovat  mezi sebou, neprojdou se, neodpočinou si a vyčerpávají si pozornost na následující výuku. Asi si říkáte, že na to jsou ve škole pedagogové, aby žáky upozornili. Ale mnozí na domluvu neslyší a používat restriktivní opatření se nám nějak nelíbí. Často dětí také po každé vyučovací hodině vybíhají na chodbu a informují telefonicky rodiče o právě obdržené známce, případně průběhu hodiny. I telefonáty rodičům přímo ze školní jídelny nejsou výjimkou. Zda dítě stojí ve frontě, zda mu oběd dneska chutná.

Je to pro vás opravdu důležité?

Pomůžete nám s regulací tohoto nešvaru dnešní doby formou domluvy, stálého působení na děti a osobního příkladu? Děkujeme za to. 

Další naše zamyšlení se týkalo oděvů starších děvčat. Některá chodí do školy tzv.oblečená-neoblečená, hlavně vzhledem k nadcházejícímu zimnímu období. Ve škole jsme již zahájili topnou sezónu, takže uvnitř snad zima nebude. Ale krátká bolerka nejsou úplně vhodným oděvem na celodenní pobyt ve škole. Toto dáváme k zamyšlení hlavně vám, maminkám. Stejně tak další módní výstřelek - dlouhé umělé nehty u děvčat. Nejen že si dívky připravují budoucí problémy s onemocněním nehtů ale nemohou ani plnohodnotně cvičit v TV. Doposud byli kolegové tělocvikáři velmi benevolentní, ale klasifikační řád školy nedovoluje omlouvání v TV z důvodu dlouhých nehtů. Nemusíme vám asi ani říkat, že na prvním místě je bezpečnost. A tuto vyučující nemůže zajistit (např. při míčových hrách, gymnastice a pod.). Dalším pomalu se rozvíjejícím problémem je piercing. Ani ten není při TV povolen z důvodu možného poranění sebe nebo spolužáka.

Vážení a milí, věříme, že nám pomůžete, že se svými dětmi doma promluvíte a že společně budeme pracovat na dobrém a příjemném prostředí ve škole pro nás  pro všechny.

Pokud vás náš dopis pohoršil a s našimi názory nesouhlasíte, ozvěte se, probereme společně osobně. Naším cílem není děti postihovat, zakazovat a trestat. Našim cílem je nastavit u nich odpovědnost za zdraví své i spolužáků, vrátit mezi ně společnou vzájemnou osobní komunikaci, nejen přes sociální sítě.

Za spolupráci a i pouhé zamyšlení nad naším textem děkujeme.

 

Radmila Zhořová
ředitelka školy                                                                   

Michaela Kupská,
předsedkyně KPŠ

 

Tišnov, 17.10. 2023

×