Uzavření školy 27. 11. 2023

Vážení rodiče, milí žáci, přátelé školy, zastupitelé, veřejnosti,

oslovujeme vás před “stávkou”, která je vyjádřením nesouhlasu s dlouhodobě špatně nastaveným financováním škol v České republice. Většina zaměstnanců naší školy se rozhodla zapojit do připravované stávky. Ve škole tedy nebude v pondělí 27. listopadu 2023 provoz, škola bude celý den zavřená. O vaše děti se v tento den musíte postarat sami.
Velmi nás to mrzí, ale ministerstvo připravuje taková opatření, že s nimi při nejlepší vůli nemůžeme souhlasit. Právě proto považujeme za nutné vám vysvětlit zásadní problémy, se kterými se potýkáme již nyní a pokud MŠMT přistoupí k avízovaným úpravám ve školách, při nastavení rozpočtu pro rok 2024, tyto problémy se ještě prohloubí. Níže uvádíme jen hlavní a nejdůležitější body z našeho pohledu:
1. Snížení PH Max (limitu počtu vyučovacích hodin ve škole) tzn. zánik tandemového učení, zrušení dělení tříd (cizí jazyky, informatika, TV), snížení kvality výuky
2. Snižování objemu finančních prostředků ONIV - výdaje za učebnice a učební pomůcky pro žáky, cestovné pedagogů na školení, semináře a akce školy, další vzdělávání pedagogů, ochranné pomůcky pro zaměstnance školní jídelny, školníka, údržbáře a uklízečky, ochranné oděvy učitelů odborných předmětů (chemie, fyzika, pozemky, dílny a vaření), náhrady za pracovní neschopnosti po dobu trvání prvních 14 dnů nemoci zaměstnanců a zákonné pojištění, úhrada plaveckého výcviku žáků včetně cestovného.
3. Celkové pojetí a financování inkluze - nekontrolovatelný objem financí do podpůrných opatření (pomůcek, učebnic, učebních materiálů atd.) a špatně nastavená parametrizace asistentů pedagoga
4. Platové podhodnocení správních zaměstnanců - kuchařek, uklízeček, školníků.

Abychom byly upřímné, do stávky nevstupují všichni zaměstnanci. Někteří vyjadřují názor, že nebyly vyčerpány všechny možnosti vyjednávání a “odbory” měly již dříve a tvrdě vyjednávat s orgány odpovědnými za problémy ve školství. Respektujeme však většinový názor zaměstnanců a dle platných instrukcí MŠMT uzavíráme školu v momentě, kdy je organizačně již nemožné provoz zajistit.

Děkujeme za vaše pochopení a podporu.

PaedDr. Radmila Zhořová, ředitelka školy
Mgr. Eva Brázdová, zástupkyně ředitelky
Mgr. Barbora Kulhánková, zástupkyně ředitelky

×