Třídní schůzky - 29. 4. 2024

Třídní schůzky proběhnou v pondělí 29. 4. 2024 dle následujícího harmonogramu:
16.00 - 16.30 - Setkání třídních důvěrníků ve sborovně školy. 
16.30 - 16.45 - Společná třídní schůzka ve třídách.
16.45 - 18.00 (?) - Individuální konzultace k prospěchu žáků. 

×