FIE Tišnov

Centrum kolegiální podpory Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování Tišnov

V září roku 2017 vstoupila naše škola do projektu, který zaštiťuje Liga lidských práv v Brně a Charlie Karlín Praha. Primárně je tento projekt zaměřen na podporu sociální gramotnosti. Díky projektu u nás na škole vzniklo centrum kolegiální podpory Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování. Jeho cílem je nejen šíření povědomí o této metodě, ale i pořádání různých vzdělávacích seminářů pro zájemce z řad odborníků, pedagogů i rodičů.

Projekt ve škole podporuje i realizaci dvou zájmových kroužků, kde pod vedením paní učitelky Mgr. Ivany Musilové a Mgr. Luďky Plíškové děti pracují s jednotlivými instrumenty. Součástí projektu byla i výzkumná část, která má prokázat pozitivní vliv metody nejen na žáky, ale i samotné učitele.

CKP FIE TIŠNOV - Mgr. Radmila Dačevová, r.dacevova@seznam.cz

×