Karierový poradce

Soňa Kvíčalová

Náplň práce kariérové poradkyně

 • Pomoc žákům při výběru střední školy a volbě povolání.
 • Konzultace pro žáky i jejich rodiče.
 • Přihlášky na SŠ, zápisové lístky.

Karierová poradkyně informuje

Úvodem

Úvodem

Vážení rodiče!
Právě jste postaveni před problém, jak nejlépe pomoci svému dítěti vybrat střední školu, která by byla vhodnou cestou směřující ke zvolenému povolání. Možností existuje vždy několik, ovšem každému dítěti nemusí vyhovovat ta nejkratší. Proto při výběru zvažte nejen zájmy, ale i temperament, zdravotní stav a hlavně schopnosti svého dítěte. Přijměte prosím touto písemnou formou pomoc při vašem společném rozhodování.

Podpora

Podpora

Podpořte psychicky vaše dítě, pokud se podceňuje. Uvědomte si, že přeceňování dovedností dítěte často končí přestupem na méně náročnou školu (obor) v průběhu či na konci 1. ročníku SŠ. Nezapomeňte, že čtyřleté obory jsou zakončeny státní maturitní zkouškou (ne každý ji zvládne). V neposlední řadě zvažte finanční nákladnost studia (školné, dojíždění, ubytování na internátě, nákup pomůcek ...) a následnou finanční náročnost zajištění odpovídajícího pracovního prostředí a pracovních nástrojů po ukončení studia při vlastním výkonu povolání (kadeřnický salón, dílna automechanika apod.).

Poznámka

Poznámka

V lednu budou žáci blíže seznámeni s vyplňováním a podáváním přihlášek na SŠ. Informativní schůzka pro rodiče, na které budou rozdány zápisové lístky, se uskuteční 26. ledna 2022 v 16:00 ve školní jídelně. V případě nepříznivých hygienických podmínek proběhnou schůzky pro jednotlivé třídy formou meetů. Vytištění a potvrzení přihlášek zajistí škola. Do konce ledna by žáci měli mít vybrány střední školy.

Na závěr

Na závěr

Při výběru střední školy se v minulosti osvědčila osobní návštěva přímo na zvolené škole v rámci Dnů či týdnů otevřených dveří, popřípadě v jiném dohodnutém termínu dříve, než si dítě podá přihlášku. Nebojte se zeptat na vše, co vás zajímá! Vyhnete se tak nepříjemným překvapením při přijímacích zkouškách nebo při nástupu do školy. Berte na vědomí přání svého dítěte, zkuste se oprostit od vašich nesplněných životních představ, které teď možná chcete realizovat prostřednictvím vašeho „deváťáka“!

Nemůže-li se Vaše dítě rozhodnout, kterou školu zvolit, nabízím několik možností, s kým se odborně poradit

 • Informační a poradenské středisko (IPS) při Úřadu práce Brno – venkov, Šujanovo nám. 3 (tel.  950 105 350 – 353) úřední dny pro veřejnost:  pondělí, středa 8 – 17 h – zde najdete nejširší síť informací o všech povoláních, školách a studijních oborech po celé ČR, můžete si otestovat své zájmy a schopnosti pomocí počítačových programů a po odborné konzultaci s pracovníkem střediska obdržíte nabídku vhodných možností profesní orientace po absolvování ZŠ.
 • Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) Brno, Hybešova 15 (tel. 541 422 822) – poskytuje odborný psychologický rozbor schopností a studijních předpokladů dětí, možnosti profesní orientace.
 • Výchovný a kariérový poradce na škole
 • Miniveletrh středních škol – 10. 11. 14:00-17:30  (Organizuje MAP Tišnov – prezentace středních škol z Jihomoravského kraje, přednášky a workshopy pro žáky a rodiče).
 • Dny otevřených dveří na jednotlivých středních školách
 • Festival vzdělávání - veletrh středních škol - v letošním roce proběhne opět online. Hlavní program Festivalu vzdělávání se bude odehrávat 25. a 26. listopadu na webu vyberskoly.cz
 • Publikace: Atlas školství (každý žák obdrží jeden výtisk – v podzimních měsících dodá ÚP)
 • Webové stránky:
×