Metodik prevence

Mgr. Radim Vykoukal

Náplň práce školního metodika prevence

  • Metodická, koordinační, informační a poradenská činnost v oblasti primární prevence rizikového chování (záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších typů rizikového chování).
  • Koordinace a realizace preventivního programu školy.
  • Metodická a intervenční pomoc učitelům v oblasti prevence rizikového chování.
  • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování.
  • Poradenská činnost rodičům a zákonným zástupcům žáků v případě výskytu nějaké formy rizikového chování.
×